Kultur

Allemannsretten

Gir deg friluftsliv!

Norge er et kjent land i store deler av verden når det kommer til muligheter for friluftsliv. Den fantastiske naturen trollbinder selv en erfaren og bereist friluftsinteressert. Men den norske naturen hadde ikke vært så lett å nyte, hadde det ikke vært for akkurat passe god tilrettelegging, som diverse frivillige organisasjoner sørger for rundt omkring i landet. Merkede og ryddede stier, åpne overnattingsmuligheter og mye god turinformasjon bidrar til at friluftslivet i Norge er i full blomst.

Men den kanskje aller viktigste grunnen til at friluftsliv er en av hovedaktivitetene i Norge, er likevel allemannsretten. Via den har vi alle like rettigheter til å ferdes i skog og mark i hele landet, uavhengig av hvem som er eier av eiendommen du befinner deg på. Allemannsretten er nokså unik i verdenssammenheng, og du skal ikke langt bort fra Norge før du møter på gjerder med «Adgang forbudt» rundt de fristende naturområdene.

Hva innebærer allemannsretten?

Allemannsretten er retten til å ferdes fritt i utmark. Retten har vært stadfestet i friluftslivsloven siden 1957, men har lange røtter i norsk historie. Faktisk har retten vært en uskreven regel så lenge som vi kan huske, en såkalt sedvane. Tradisjonen for fri ferdsel og opphold i naturen er lang, og den lovfestede retten har vi altså hatt i over 60 år. Som grunneier har du altså ikke mulighet til å nekte noen å oppholde seg på utmark av eiendommen din.

Men selv om allemannsretten gir alle rett til fri ferdsel og opphold i utmark, er det likevel begrensninger å forholde seg til. Det er derfor vanlig at det dukker opp spørsmål om spesielle regler, slik som jakt og fiske, bading, opphold i strandsonen, telting og mye annet. Vi skal ta en titt på de vanligste spørsmålene og de vanligste aktivitetene, slik at du er klar over hvilke muligheter du har for dine kommende turer i skog og mark.

Bading og telting

Friluftsliv kan være så mangt, og selv om det første de fleste tenker på når de hører friluftsliv er å gå på turer, så er bading, telting og ferdsel på vann også svært vanlige former for friluftsliv. Ifølge allemannsretten er alle de nevnte aktivitetene tillatt i utmark. Det finnes ikke restriksjoner for bading, selv ikke for nakenbading dersom det skulle være av interesse. Husk bare på å ikke være til ulempe for andre!

Når det kommer til telting er det noen få enkle regler å forholde seg til innen allemannsretten. De to viktigste og svært enkle reglene er at du ikke kan slå opp teltet mindre enn 150 meter fra bebodde hytter eller hus, og at teltet ikke kan stå i mer enn to døgn. Det gjøres unntak fra den siste regelen dersom du har fått tillatelse av grunneier til å la teltet stå i en lengre periode.

Høstingsrett, jakt og fiske

Naturen har mye å by på, ikke bare rent estetisk og som arena for aktiviteter. Mange ønsker å ta med seg diverse av det naturen byr på, fra blomster og sopp til jakt på dyr. Høstingsretten gir deg rett til å plukke blomster, sopp og bær, så lenge det er snakk om mengder som ikke har økonomisk interesse for grunneier. Merk spesielt: i de nordligste tre fylkene er det ikke tillatt å plukke multer.

Når det kommer til jakt og fiske er bestemmelsene flere og mer kompliserte. Kort fortalt kan du fiske fritt i sjøen, men ikke i ferskvann og i vassdrag. Der kreves det fiskekort, som regulerer uttaket av fisk. For jakt er det krav om jegerprøve, og i tillegg må du ha jaktkort for det aktuelle området. Det er med andre ord gode muligheter for både jakt og fiske i norsk natur, så fremt du skaffer de rette tillatelsene.

Ansvarlig ferdsel

En viktig del av friluftsloven er hensynsregelen. Denne sikrer kort og godt at alle kan nyte naturen i like stor grad, og sier blant annet at du ikke skal være til ulempe for andre. Dette innebærer blant annet at du skal rydde opp etter deg, og forlate et sted i samme stand som du selv ville ønsket å finne det. Ta ansvar når du ferdes i naturen, slik at vi alle kan nyte den.

God tur!

Allemannsretten er altså en svært viktig del av at du kan nyte norsk natur og friluftsliv nesten fritt. Har du litt kunnskap om hva den innebærer, kan du få enda mer ut av dine opplevelser i friluft, slik som for eksempel at du kan slå opp teltet nesten hvor som helst i utmark, og at du kan fiske fritt i sjøen og fjorder. I tillegg regulerer også allemannsretten bruken av naturen akkurat så mye at det blir litt til alle!

1 thought on “Allemannsretten”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *