Kultur

Bærplukking

En hobby alle kan ha!

Allemannsretten i Norge gir oss rett til å ferdes i områder som blir eid av noen andre, hvis det skjer på en hensynsfull måte. Retten er begrenset til «utmark», det vil si skog og annen ikke-dyrket mark. Det er ikke lov å ferdes på for eksempel hustomt eller jorder, med unntak av dyrket mark på vinteren når bakken er frosset. For eksempel for å gå på ski på jorder med eller uten preparerte løyper.

For mange er det å plukke bær, nøtter eller sopp en del av å benytte seg av allemannsretten når de går på tur om høsten. I noen områder bugner det av blåbær, tyttebær, molter og skogens andre delikatesser. Vi tar det sannsynligvis ofte for gitt at det er lov å plukke bær i skogen, men selvfølgelig kunne vi aldri gjøre det samme i noens hage eller fra en plante på noen annens balkong.

Retten til å plukke bær

Retten å plukke bær på andres mark er ikke bare en sedvane, men regulert i Lov om friluftslivet (friluftsloven). I paragraf 5 i denne loven behandles den såkalte «høstingsretten». Det loven beskriver er at det er lov å plukke blant annet bær og sopp for å ta dette med seg hjem. Noe interessant er det at nøtter i utgangspunktet bare får spises på stedet. Felles for all høsting er at det må skje på en varsom måte.

For å være en lovtekst er den svært lettforståelig, det er egentlig fritt fram å plukke bær som du vil, så lenge det skjer hensynsfullt og varsomt. Det kan selvfølgelig være rom for tolkning av hva dette betyr, men hvis du unngår å skade noen av plantene eller buskene når du plukker bær er dette et greit utgangspunkt. Pass selvfølgelig på grensen mellom utmark og dyrket mark eller noens hage – det er viktig.

Begrensninger

I samme paragraf som teksten over er hentet fra, finnes det spesifikke begrensninger for én type bær – multer. I Nordland, Troms og Finnmark kan eier av mark der det vokser multer legge ned et forbud mot plukking. Hvis dette er tilfelle, er det fortsatt lov å plukke multer som du spiser på stedet, men det er ikke lov å plukke bær og ta med hjem for å spise senere eller lage for eksempel syltetøy.

Årsaken til dette unntaket for multer handler om den store verdien som bæret kan ha for grunneier. Loven henviser til «multebærland» som du kan tenke på som en litt større forekomst av multer på et sted, kanskje et område med multer som grunneier investerer i å vedlikeholde for å kunne plukke og få avkastning av investeringen. Da er det mye lettere å forstå hvorfor det ikke er fritt fram å plukke multer der.

Mulige konflikter

Det er kanskje akkurat multer som er årsaken til flest konflikter. Andre bær som blåbær og tyttebær har ikke noen særlig verdi og finnes i overflod mange steder. Derfor kan det være greit å passe på regler og forutsetninger før du eventuelt plukker multer, men gå etter blåbær, tyttebær og andre bær med god samvittighet. Det er bedre å spørre grunneier om lov istedenfor å bli jaget fra skogen av en sint multe-fantast.

Også i andre tilfeller kan det være at grunneiere setter opp skilt om for eksempel «Bærplukking forbudt». Dette er helt enkelt ikke lov, og det er ikke nødvendig å følge den type skilt. Dette er selvfølgelig med forbehold om at området som du ferdes i helt klart er utmark, hvis det er noe uklarhet i forhold til om det er dyrket mark, bør du være forsiktig. Avklar da heller med grunneier, det kan være at du får ja.

Andre land og litt historie

Sverige og flere andre land har tilsvarende regler som Norge. De svenske myndighetene oppsummerer retten i Sverige på en god måte med «Inte störa – inte förstöra». Hvis du skal til litt mer fjerne land kan det være greit å sjekke lokale regler før du plukker bær på andres grunn. Allemannsretten både i Norge og i andre land har utviklet seg fra sedvane til å bli regulert i lov som den er i flere land i dag.

Oppsummering

Allemannsretten har ikke noen større økonomisk betydning for nordmenn i dag. For et par generasjoner siden var det fortsatt et viktig tilskudd til husholdningen å kunne plukke en god del bær på høsten og lage syltetøy og saft. I dag handler det mer om kos og tradisjoner, men retten til å høste bær, nøtter og sopp i skogen er en viktig rettighet og frihet. Forhåpentligvis vil tradisjonell bærplukking være noe også fremtidige generasjoner får oppleve.

1 thought on “Bærplukking”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *