Fiske Kultur

Fiske i innlandsvann

Fritidsfiske er en populær aktivitet, som nesten halvparten av alle nordmenn driver med. For deg som har hytte ved kysten er det bare å gå ned til vannet eller ta båten ut og begynne å fiske. Privat fiske på hobbybasis er omfattet av allemannsretten så lenge det foregår i havet, men det samme gjelder ikke for fiske i sjøer og andre vann i innlandet. Vi skal se litt nærmere på reglene for dette.

Enkelt forklart er det grunneier som har fiskeretten i alle vann i innlandet. Det er en stor forskjell sammenlignet med havet, der allemannsretten gjelder. Det finnes dog en rekke spesielle regler og unntak i tillegg til at det er mange lokale regler og ordninger. Det er en god del detaljer å sette seg inn i. Vi begynner med de grunnleggende reglene for fiske i innlandet, inkludert reglene for tillatelse til å fiske og fiskekort.

Fiskeravgift og fiskekort

Fiskeravgift er en avgift som skal betales av alle som fisker i et vann der det finnes laks, sjøørret eller sjørøye. Det er staten som krever inn denne avgiften via Miljødirektoratet. Det er altså ikke en avgift til grunneier. Tidligere fantes det en tilsvarende fiskeravgift for fiske av annen fisk i innsjøer og vassdrag, men den ble fjernet i 2002. Fiskeravgiften gjelder bare personer over 18 år, men det er mulig å betale for hele familien i en avgift.

Når du skal fiske i andre vann trenger du et fiskekort. Det finnes noen fiskekort som gjelder i flere eller store området, som for eksempel fiskekortet fra Statskog, som gir mulighet å fiske i en rekke vann der staten er grunneier. For mindre vann og vassdrag er det ofte lokale grunneiere, kommunen eller en forening av fiskere som står for salg og administrasjon av fiskekort. Det finnes ofte informasjon ved selve vannet det gjelder.

Kjøpe fiskekort

Et bra sted å begynne, hvis du er litt usikker på hvor du skal fiske eller hvem det egentlig er som utsteder fiskekort der du bor, er inatur.no. På denne nettsiden er det mulig å kjøpe en mengde ulike fiskekort, inkludert det fra Statskog med tilgang til mange vann ulike steder i Norge. Det er mulig å søke etter ulike områder, og siden gir mye inspirasjon til vann du kanskje ikke kjente til.

Fiskekort du kjøper på inatur.no får du elektronisk, der da kvitteringen er ditt fiskekort. Det kan være ulike løsninger for dette. Lokale aktører opererer fortsatt med fysiske fiskekort. Det er ofte mulig å kjøpe fiskekort med kortere varighet enn en hel sesong, for eksempel kort som bare gjelder en dag eller en helg. Spesielt i tilfelle du vet at du bare vil være et sted en gang i løpet av året, er det en bra løsning.

Andre regler for innlandsfiske

Det finnes noen flere regler for innlandsfiske. Noen av dem er nesten komiske, men kanskje mer tragisk at det må spesifiseres. Det handler om at det ikke er lov å bruke gift, sprengstoff eller elektrisk strøm ved fiske. Mer fornuftige regler er at det ikke er lov å sette ut fisk fra et vann til et annet. Det er heller ikke lov å sette ut fremmede arter som vasspest, men det fremgår jo egentlig av navnet.

Myndighetene understreker at det vil kunne være lokale regler mange steder. Derfor er det viktig å sjekke med for eksempel kommunen eller den du kjøper fiskekort av hva som gjelder i akkurat det vannet du skal fiske i. I enkelte vann, der det er satt ut fisk, kan det for eksempel være begrensninger på hvor mange fisk du får lov til å fiske i løpet av en dag eller begrensninger på vekt eller størrelse på fisken.

For barn og ungdom

Mellom 1. januar og 20. august har barn og ungdom under 16 år rett til gratis fiskekort i områder der det er påkrevet. Hvis det ikke selges fiskekort i området, kan barn og ungdommer fiske uten grunneiers tillatelse i dette tidsrommet. Vanlige vilkår gjelder andre tider på året, men husk at fiskeravgiften for fiske av laks, sjøørret eller sjørøye uansett ikke gjelder barn og ungdom under 18 år og at familieavgift kan være et alternativ for de over 18.

Oppsummering

Som vi har sett på er det en del regler som må følges hvis du skal fiske i innlandsvann. Sammenlignet med friheten ved kysten, kan det ved første blikk se ut som mye byråkrati. Men det bør ikke stoppe deg fra å prøve ut fiske i innlandet. Oppsummert så enkelt som mulig handler det om å først sjekke om det er nødvendig å betale fiskeravgift, og etter det google det lokale vannets eier og fiskekort.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *