Kultur

Bærplukking

En hobby alle kan ha! Allemannsretten i Norge gir oss rett til å ferdes i områder som blir eid av noen andre, hvis det skjer på en hensynsfull måte. Retten er begrenset til «utmark», det vil si skog og annen ikke-dyrket mark. Det er ikke lov å ferdes på for eksempel hustomt eller jorder, med …

Continue Reading
Fiske Kultur

Fiske i havet

En allemannsrett Allemannsretten sikrer alle muligheten til å videreføre den stolte norske tradisjonen med å være ute i naturen. I praksis vil det si at man har rett til ferdsel i utmark, på innsjøer, til fjells, ved elver og i skjærgården. Det har ingenting å si hvem som eier grunnen. Allemannsretten omfatter også mulighetene til …

Continue Reading
Fiske Kultur

Fiske i innlandsvann

Fritidsfiske er en populær aktivitet, som nesten halvparten av alle nordmenn driver med. For deg som har hytte ved kysten er det bare å gå ned til vannet eller ta båten ut og begynne å fiske. Privat fiske på hobbybasis er omfattet av allemannsretten så lenge det foregår i havet, men det samme gjelder ikke …

Continue Reading
Kultur

Allemannsretten

Gir deg friluftsliv! Norge er et kjent land i store deler av verden når det kommer til muligheter for friluftsliv. Den fantastiske naturen trollbinder selv en erfaren og bereist friluftsinteressert. Men den norske naturen hadde ikke vært så lett å nyte, hadde det ikke vært for akkurat passe god tilrettelegging, som diverse frivillige organisasjoner sørger …

Continue Reading
Kultur

Skaland

En destinasjon flere bør få øynene opp for! Nordvest på Senja finner du Skaland, et tettsted i Berg Kommune i Troms fylke. Denne lille bygda som har rundt 200 innbyggere ligger tett opptil Bergsfjorden. Bygda er omgitt av høye fjell og frodig natur, noe som for enhver gjør dette en destinasjon man definitivt ønsker å …

Continue Reading
Kultur

Samisk kultur

Nord i Europa lever gamle toner, unike håndverkstradisjoner og et særegent språk side om side med moderne teknologi. Etter flere tiår med hard kamp, har det norske samiske folket sitt eget parlament og en særegen kultur mer synlig enn noen gang før. Det samiske folket har egen økonomi, språk, kultur og et eget ting. Sametinget …

Continue Reading