Vesterålen

Vakre Vesterålen

Vesterålen er et øydistrikt nord i Nordland. Vesterålen ligger like nord for vakre Lofoten, og har et areal på til sammen 2511 kvadratkilometer. Vesterålen ligger omlag 200 km fra polarsirkelen. Funn viser at Vesterålen var bebodd allerede omlag 5000 år f.kr. Per 2016 hadde Vesterålen et innbyggertall på 30 437. Bosetningen i Vesterålen er spredt …

Continue Reading